pocăinţă

 • 20 ian. - Vindecarea fiului slujbaşului

  Ioan 4:43-54 43După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să Se ducă în Galileea.44Căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria

  ...
 • Fapte 2:37-47 - Primii creştini

  37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?”38„Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți

  ...
 • 26 ian. - Isus stă la masă cu păcătoşii

  Matei 9:9-13 9De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis:„Vino după

  ...
 • Fapte 3:17-26 - Pocăinţa prin Isus Hristos

  17Și acum, fraţilor, știu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri.18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.

  19Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la

  ...
 • Fapte 2:1-21 - Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii

  1În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei.3Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din

  ...

Comentarii