Ioan Botezătorul

 • 2 ian. - Anunţarea naşterii lui Ioan

  Luca 1:5-25   5 În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron,

  ...
 • 5 ian. - Naşterea lui Ioan Botezătorul

  Luca 1:57-80 57 Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu. 58Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se

  ...
 • 30 ian. - Mărturia Tatălui despre Isus

  Ioan 5:31-47 31Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.32Este un Altul care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.

  33Voi aţi trimis la Ioan, şi el a

  ...
 • 10 ian. - Lucrarea lui Ioan

  Luca 3:1-14 1În anul al cincisprezecelea al domniei

  ...
 • 11 ian. - Mărturia lui Ioan

  Ioan 1:6-28 6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

  ...
 • 12 ian. - Botezul lui Isus

  Matei 3:13-17  13Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.14Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de

  ...
 • 14 ian. - Chemarea primilor ucenici

  Ioan 1:35-51 35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.36Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui

  ...
 • 17 ian. - Mărturia lui Ioan despre Isus

  Ioan 3:22-4:3 22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza.23Ioan

  ...

Comentarii