împărţirea averilor,

  • Fapte 4:23-37 - Vestirea Cuvântului. Împărţirea averilor

    23După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.24Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis:

    „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul,

    ...

Comentarii