evanghelizare

 • Fapte 4:23-37 - Vestirea Cuvântului. Împărţirea averilor

  23După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.24Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis:

  „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul,

  ...
 • Fapte 11:19-30 - Cuvântul vestit în Grecia şi Antiohia

  19Cei ce se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.20Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au

  ...
 • Fapte 5:17-42 – Saducheii se împotrivesc vestirii Cuvântului

  17Însă marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă,18au pus mâinile pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa de obşte.19Dar un înger al Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i-a scos afară şi

  ...
 • Fapte 8:5-24 - Filip şi vrăjitorul Simon

  5Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos.6Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea.7Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi

  ...
 • Fapte 14:19-28 – Sfârşitul primei călătorii misionare

  19Atunci au venit pe neaşteptate din Antiohia şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.20Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A

  ...
 • Fapte 10:1-48 - Botezul lui Corneliu

  1În Cezareea era un om cu numele Corneliu,

  ...
 • Fapte 12:24-13:13 Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu

  12:24Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.25Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis şi Marcu.

  13:1În Biserica din Antiohia erau nişte

  ...
 • Fapte 8:25-40 - Filip şi famenul etiopian

  25După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor.26Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul

  ...
 • 2Cor.2:14-3:4 - Mireasma lui Hristos

  14

  Comentarii