Botezul în apă

 • 10 ian. - Lucrarea lui Ioan

  Luca 3:1-14 1În anul al cincisprezecelea al domniei

  ...
 • 12 ian. - Botezul lui Isus

  Matei 3:13-17  13Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.14Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de

  ...
 • Fapte 19:1-7 – Botezul cu Duhul Sfânt

  1Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici 2și le-a zis:

  „Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh

  ...
 • Fapte 8:25-40 - Filip şi famenul etiopian

  25După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor.26Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul

  ...

Comentarii