Botezul cu Duhul Sfânt

 • 11 ian. - Mărturia lui Ioan

  Ioan 1:6-28 6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

  ...
 • Fapte 1:1-11 - Promisiunea botezului cu Duhul Sfânt

   1 Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni,2de la

  ...
 • Fapte 2:37-47 - Primii creştini

  37După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?”38„Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți

  ...
 • Fapte 2:1-21 - Pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii

  1În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.2Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei.3Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din

  ...
 • Fapte 19:1-7 – Botezul cu Duhul Sfânt

  1Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici 2și le-a zis:

  „Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh

  ...
 • Fapte 10:1-48 - Botezul lui Corneliu

  1În Cezareea era un om cu numele Corneliu,

  ...
 • Fapte 11:1-18 - Pocăinţa dată Neamurilor

  1Apostolii şi fraţii care erau în Iudeea, au auzit că şi Neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.2Şi, când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur3şi ziceau: „Ai intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu

  ...

Comentarii