Anul 27 d.Hr.

Ioan 3:22-4:3 22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza.23Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; și oamenii veneau ca să fie botezați.24Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță.

25Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare.26Au venit deci la Ioan și i-au zis: „Învățătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează, și toți oamenii se duc la El.”27Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.28Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: „Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui.”

29Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: și această bucurie, care este a mea, este deplină.30Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez.31Cel ce vine din cer este mai presus de toți; cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți.32El mărturisește ce a văzut și a auzit, și totuși nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.34Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.35Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. 

Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

1Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan.2Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui.3Atunci a părăsit Iudeea și S-a întors în Galileea.

Matei 4:12 12Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea.

Marcu 1:14 14După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

Luca 3:19-20 19Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse,20a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță.

 

 

 

Comentarii