Anul 27 d.H.

Ioan 1:35-51 35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.36Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”37Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus.38Isus S-a întors; și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis:„Ce căutați?”Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit înseamnă Învățătorule), unde locuiești?”39„Veniți de vedeți”,le-a zis El. S-au dus și au văzut unde locuia; și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea.

40Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.41El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).42Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit și i-a zis:„Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”(care tălmăcit înseamnă Petru).

43A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis:„Vino după Mine.”44Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru.45Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege și Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”46Natanael i-a zis: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” „Vino și vezi!”, i-a răspuns Filip.

47Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el:„Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug.”48„De unde mă cunoști?”, I-a zis Natanael. Drept răspuns, Isus i-a zis:„Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.”49Natanael I-a răspuns: „Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel!”50Drept răspuns, Isus i-a zis:„Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.”51Apoi i-a zis:„Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.”

Comentarii