Anul 27 d.H.

Matei 12:9-15a 9Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă.10Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?”11El le-a răspuns:

„Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară?12Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

13Atunci a zis omului aceluia:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.14Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus. 15aDar Isus, ca Unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo.

Marcu 3:1-6 1Isus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată.2Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată învinui.3Și Isus a zis omului care avea mâna uscată:„Scoală-te și stai la mijloc!”4Apoi le-a zis:„Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?”Dar ei tăceau.5Atunci, rotindu-Și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă.6Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-L piardă.

Luca 6:6-11 6În altă zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată.7Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus, să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să aibă de ce să-L învinuiască.8Dar El le știa gândurile; și a zis omului care avea mâna uscată:„Scoală-te și stai în mijloc.”El s-a sculat și a stat în picioare.9Și Isus le-a zis:„Vă întreb: Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde?”10Atunci, Și-a rotit privirile peste toți și a zis omului:„Întinde-ți mâna!”El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.11Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.

contentmap_plugin

Comentarii