Anul 29 d.H.

Ioan 11:45-57  45Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.46Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce făcuse Isus.47Atunci preoţii cei mai de seamă şi fariseii au adunat soborul şi au zis: „Ce vom face? Omul acesta face multe minuni.48Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El, şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul nostru şi neamul.”

 

49Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic;50oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul?”51Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam.52Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.53Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare.54De aceea Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei; ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim; şi a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.

55Paştile iudeilor era aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşti, ca să se cureţe.56Ei căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?”57Iar preoţii cei mai de seamă şi fariseii porunciseră că, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.

Luca 17:11-19 11Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.12Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,13şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”14Când i-a văzut Isus, le-a zis:„Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!”Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi.15Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.16S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.17Isus a luat cuvântul şi a zis:„Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?18Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”19Apoi i-a zis:„Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Comentarii