Anul 29 d.H.

Ioan 11:20-44 20Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă.21Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!22Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu.”

23Isus i-a zis:„Fratele tău va învia.”24„Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”25Isus i-a zis:„Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.26Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”27„Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”

28După ce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe sora sa Maria şi i-a zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”29Maria, cum a auzit, s-a sculat iute şi s-a dus la El.30Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta.31Iudeii care erau cu Maria în casă şi o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.”

32Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.”33Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.34Şi a zis:„Unde l-aţi pus?”„Doamne”, I-au răspuns ei, „vino şi vezi.”35Isus plângea.36Atunci iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!”37Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”38Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.

39„Daţi piatra la o parte”,a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”40Isus i-a zis:„Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”41Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis:„Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.42Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”43După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare:„Lazăre, vino afară!”44Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis:„Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”

Comentarii