Anul 29 d.H.

Ioan 11:1-19 1Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –2Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –3Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”

 

4Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis:„Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”5Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.6Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era;

7şi în urmă a zis ucenicilor:„Haidem să ne întoarcem în Iudeea.”8„Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum de curând căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?”9Isus a răspuns:„Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia;10dar dacă umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.”

11După aceste vorbe, le-a zis:„Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.”12Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.”13Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.14Atunci Isus le-a spus pe faţă:„Lazăr a murit.15Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.”

16Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem şi noi să murim cu El!”17Când a venit Isus, a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt.18Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,19mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor.

Comentarii