Anul 29 d.H.

Ioan 10:1-21 1Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.2Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.3Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul.4După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.5Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”6Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.

7Isus le-a mai zis:„Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor.8Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei.9Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.10Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

11Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.12Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.13Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.14Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,

15aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.16Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.17Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.18Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

19Din pricina acestor cuvinte, iarăşi s-a făcut dezbinare între iudei.20Mulţi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun; de ce-L ascultaţi?”21Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit; poate un drac să deschidă ochii orbilor?”

Comentarii