Anul 29 d.H.

Luca 13:10-17 10Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului.11Şi acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte spatele.12Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis:„Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta.”13Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu.

14Dar fruntaşul sinagogii, mâniat că Isus săvârşise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Sunt şase zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi, dar, în aceste zile să vă vindecaţi, şi nu în ziua Sabatului!”15„Făţarnicilor”,i-a răspuns Domnul,„oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă?16Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?”17Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas ruşinaţi; şi norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.

Ioan 9:1-12 1Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.2Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”3Isus a răspuns:„N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.5Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”

6După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta7şi i-a zis:„Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului”(care tălmăcit înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.8Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”9Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu; dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: „Eu sunt.”10Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?”11El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis:„Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.”M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”12„Unde este Omul acela?”, l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu ştiu.”

Comentarii