Anul 29 d.H.

Luca 10:25-42 25Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”26Isus i-a zis:„Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”

27El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”28„Bine ai răspuns”,i-a zis Isus,„fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.”29Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?”30Isus a luat din nou cuvântul şi a zis:

„Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.31Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături.32Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături.33Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.34S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el.35A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”

36Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?”37„Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii.„Du-te de fă şi tu la fel”,i-a zis Isus.

38Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei.39Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui.40Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.”41Drept răspuns, Isus i-a zis:„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu,42dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

Comentarii