Anul 29 d.H.

Matei 17:14-21 14Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis:15„Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă.16L-am adus la ucenicii Tăi, şi n-au putut să-l vindece.”

17„O, neam necredincios şi pornit la rău!”,a răspuns Isus.„Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici la Mine.”

18Isus a certat dracul, care a ieşit afară din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.19Atunci ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”20„Din pricina puţinei voastre credinţe”,le-a zis Isus.„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici acolo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. 21Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”

Marcu 9:14-2914Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor, şi pe cărturari întrebându-se cu ei.15De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat şi a alergat la El să I se închine.16El i-a întrebat:„Despre ce vă întrebaţi cu ei?”

17Şi un om din norod I-a răspuns: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut.18Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.”

19„O, neam necredincios!”,le-a zis Isus.„Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.”20L-au adus la El. Şi, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere; copilul a căzut la pământ şi se zvârcolea făcând spumă la gură.21Isus a întrebat pe tatăl lui:„Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el.22„Şi de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.”

23Isus a răspuns:„Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!”24Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”25Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a zis:„Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi afară din copilul acesta şi să nu mai intri în el.”26Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: „A murit!”27Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el s-a sculat în picioare.

28Când a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?”29„Acest soi de draci”,le-a zis El,„nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.”

Luca 9:37-43a37A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Isus.38Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: „Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el.39Îl apucă un duh, şi deodată răcneşte; şi duhul îl scutură cu putere, aşa că băiatul face spumă la gură, şi cu anevoie se duce duhul de la el, după ce l-a stropşit de tot.40Am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată, şi n-au putut.

41„O, neam necredincios şi pornit la rău”,a răspuns Isus,„până când voi fi cu voi şi vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău.”42Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu putere. Dar Isus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat şi l-a dat înapoi tatălui său.43aŞi toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu. 

Comentarii