Anul 29 d.H.

Ruinele unei constructii in TirMatei 15:21-28 21Isus, după ce a plecat de acolo, S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.22Şi iată că o femeie canaanită a venit din ţinuturile acelea şi a început să strige către El: „Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac.”

23El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Şi ucenicii Lui s-au apropiat şi L-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi.”24Drept răspuns, El a zis:„Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.”

25Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând: „Doamne, ajută-mi!”26Drept răspuns, El i-a zis:„Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”27„Da, Doamne”, a zis ea, „dar şi căţeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”28Atunci Isus i-a zis:„O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum voieşti.”Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Macu 7:24-37 24Isus a plecat de acolo şi S-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo; dar n-a putut să rămână ascuns.

25Căci îndată, o femeie, a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre El şi a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.26Femeia aceasta era o grecoaică, de obârşie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.27Isus i-a zis:„Lasă să se sature mai întâi copiii; căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.”

28„Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar şi căţeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.”29Atunci Isus i-a zis:„Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiica ta.”30Şi când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat; şi ieşise dracul din ea.

31Isus a părăsit ţinutul Tirului şi a venit iarăşi prin Sidon la Marea Galileii, trecând prin ţinutul Decapole.32I-au adus un surd care vorbea cu anevoie şi L-au rugat să-Şi pună mâinile peste el.33El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi şi i-a atins limba cu scuipatul Lui.34Apoi, Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a zis:„Deschide-te!”35Îndată i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba şi a vorbit foarte desluşit.

36Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.37Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi să vorbească.”

Matei 15:29-31 29Isus a plecat din locurile acelea şi a venit lângă Marea Galileii. S-a suit pe munte şi a şezut jos acolo.30Atunci au venit la El multe noroade, având cu ele şchiopi, orbi, muţi, ciungi şi mulţi alţi bolnavi. I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a tămăduit;31aşa că noroadele se mirau, când au văzut că muţii vorbesc, ciungii se însănătoşesc, şchiopii umblă, şi orbii văd; şi slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

Comentarii