Anul 29 d.H.

Matei 15:10-20 10Isus a chemat mulţimea la Sine şi a zis:„Ascultaţi şi înţelegeţi:11Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om.”

12Atunci ucenicii Lui s-au apropiat şi I-au zis: „Ştii că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit?”13Drept răspuns, El le-a zis:„Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină.14Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”

15Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Desluşeşte-ne pilda aceasta.”16Isus a zis:„Şi voi tot fără pricepere sunteţi?17Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în pântece şi apoi este aruncat afară în hazna?

18Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.19Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.20Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”

Marcu 7:14-23 14În urmă, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis:„Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi.15Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca; dar ce iese din om aceea-l spurcă.16Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”

17După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.18El le-a zis:„Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?19Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară în hazna.”A zis astfel, făcând toate bucatele curate.20El le-a mai zis:„Ce iese din om aceea spurcă pe om.21Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,22furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.23Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”

Comentarii