Anul 29 d.H.

Matei 14:22-33 22Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor.23După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înnoptase, şi El era singur acolo.24În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă.

25Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare.26Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.27Isus le-a zis îndată:„Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!”

28„Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.”29„Vino!”,i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.30Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!”31Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis:„Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”32Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul.33Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Marcu 6:45-52 45Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.46După ce Şi-a luat rămas bun de la norod, S-a dus pe munte ca să Se roage.47Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm.48A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă.

Şi, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblând pe mare, şi voia să treacă pe lângă ei.49Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat;50pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis:„Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!”51Apoi S-a suit la ei în corabie, şi a stat vântul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi,52căci nu înţeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită.

Ioan 6:16-21 16Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.17S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.18Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.19După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.20Dar Isus le-a zis:„Eu sunt, nu vă temeţi!”21Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.

Comentarii