Anul 28 d.H.

Matei 8:23-27 23Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El.24Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.25Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”26El le-a zis:„De ce vă este frică, puţin credincioşilor?”Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.27Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”

Marcu 4:35-41 35În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis:„Să trecem în partea cealaltă.”36După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.37S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia.38Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?”39El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării:„Taci! Fără gură!”Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare.40Apoi le-a zis:„Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?”41I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”

Luca 8:22-25 22Într-una din zile, Isus S-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii Lui. El le-a zis:„Haidem să trecem dincolo de lac.”Şi au plecat.23Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un aşa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă; şi erau în primejdie.24Au venit la El, L-au deşteptat şi au zis: „Învăţătorule, Învăţătorule, pierim.” Isus S-a sculat, a certat vântul şi valurile înfuriate, care s-au potolit: şi s-a făcut linişte.25Apoi a zis ucenicilor Săi:„Unde vă este credinţa?”Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii: „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?”

 

Comentarii