Anul 28 d.H.

Vedere din Nain asupra Muntelui TaborLuca 7:11-17  11În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.12Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.13Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis:„Nu plânge!”14Apoi S-a apropiat şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis:„Tinerelule, scoală-te, îţi spun!”15Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.

16Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Un mare proroc S-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”17Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea şi prin toate împrejurimile.

18Ucenicii lui Ioan au dat de ştire învăţătorului lor despre toate aceste lucruri.19Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi şi i-a trimis la Isus să-L întrebe: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”20Aceştia, când s-au înfăţişat înaintea lui Isus, I-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine să Te întrebăm: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”

21Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea.22Şi, drept răspuns, le-a zis:„Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.23Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire.”

Matei 11:1-6 1După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni şi să propovăduiască în cetăţile lor. 2Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos3şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”

4Drept răspuns, Isus le-a zis:„Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:5orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. 6Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”

contentmap_plugin

Comentarii