vrăjitorie

  • Fapte 12:24-13:13 Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu

    12:24Însă Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.25Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zis şi Marcu.

    13:1În Biserica din Antiohia erau nişte

    ...

Comentarii