vindecare

 • 20 ian. - Vindecarea fiului slujbaşului

  Ioan 4:43-54 43După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să Se ducă în Galileea.44Căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria

  ...
 • 28 ian. - Vindecarea de la scăldătoare

  Ioan 5:1-15 1După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.2În

  ...
 • 23 ian. - Isus vindecă orice boală şi neputinţă

  Matei 8:14-17 14Isus S-a dus apoi în casa lui Petru şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.15S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească.16Seara, au adus la Isus pe mulţi

  ...
 • Fapte 9:32-43 - Petru vindecă pe Enea şi pe Tabita

  32Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau în Lida.33Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat.34„Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat

  ...
 • 24 ian. - Vindecarea leprosului

  Matei 8:1-4 1Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.2Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.”3Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis:„Da, vreau, fii

  ...
 • Fapte 14:8-18 - Vindecarea ologului din Listra

  8În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.9El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit,10a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în

  ...
 • 25 ian. - Vindecarea slăbănogului

  Luca 5:17-26 17Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.18Şi iată că nişte oameni

  ...
 • 1 feb. - Isus vindecă în ziua de sabat

  Matei 12:9-15a 9Isus a plecat de acolo și...

 • Fapte 3:1-16 - Petru şi Ioan vindecă ologul

  1Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea.2Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta Templului numită „Frumoasă”, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în Templu.3Omul acesta,

  ...
 • Fapte 5:1-16 – Anania şi Safira încearcă să înşele pe apostoli

  1Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira,2şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.

  3Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să

  ...

Comentarii