Trupul pământesc

  • 1Cor. 6:12-20 – Trupul, Templul Duhului Sfânt

     12Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 13Mâncările sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe

    ...
  • 2Cor. 5:1-10 – Casa cerească

    1Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a

    ...

Comentarii