Nazaret

Nazaret este descris ca fiind locul copilăriei lui Iisus Hristos, localitatea unde se afla casa Mariei, mama lui Isus, și a soțului ei, Iosif. În această casă s-au întâmplat evenimentele Vestirii miracolului sarcinii Mariei de către îngerul Gabriel și acesta e locul unde a crescut Isus din pruncie și până la începutul misiunii sale. Unii istorici sunt de părere că Nazaretul nu ar fi fost populat în timpul lui Isus. După ei, era vorba de o deformare a textelor în timpul traducerii în greacă, și de fapt semnificația adevărată a numelui „Iisus din Nazaret” nu era că el ar fi fost din Nazaret, ci că era mlădiță (netzer) din Casa lui David.

Nazaretul era o mică localitate așezată pe vârful primei coame stâncoase a Galileii. Spre sud se întindea câmpia Esdraelon, iar spre nord, depresiunea Touren, cu localitatea Cana. Spre est se înălța semeț vârful Tabor, iar spre vest, la 6-7 kilometri distanță, era orașul Seforis, capitala de atunci a Galileii și reședința lui Irod Antipa, zis Vulpea. Era atât de neînsemnat, încât istoricul evreu Josephus Flavius nu l-a inclus în lista celor 206 de localități din Galileea.

Satul era sărac, fără pământ bun de agricultură, așezat pe un vârf uscat de stâncă, cu un singur izvor care le asigura locuitorilor apa. Aici a trăit Isus timp de 30 de ani, mergând cu oile și caprele sau lucrând ca tâmplar și dulgher. A învățat să citească pe sulurile din mica sinagogă, unde participa la toate serviciile de cult. 

Alee la marginea Nazaretului, un posibil loc unde putea să copilărească Isus

Comentarii