naşterea din nou

  • Ioan 2:23-3:21 23Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau

    ...

Comentarii