învăţare

  • Fapte 19:8-20 – Lucrarea lui Pavel în Efes

    8În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 

    9Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și

    ...

Comentarii