îngeri

  • Luca 1:1-25 Fiindcă mulţi s'au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile cari s-au petrecut printre

    ...
  • Matei 4:1-11 1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.2Acolo a postit patruzeci de zile și

    ...
  • 1Cam în aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască;2şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.3Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. – Erau zilele praznicului Azimelor.

    ...

Comentarii