firea pământească

  • 5:13Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.14Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine

    ...
  • 1Eu, Pavel, vă rog, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos

    ...

Comentarii