Facerea de bine

  • 1Tes.5.12-28 – Sfaturi de trăire în Domnul

    11De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 12Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 13Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din

    ...

Comentarii