exemplu

  • 1Cor.1:1-9 – Mulțumirea lui Pavel față de corinteni

    1Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus

    ...
  • 2Cor.2:14-3:4 - Mireasma lui Hristos

    14

    Comentarii