duhuri rele

 • Fapte 16:19-40 - Convertirea temnicierului din Filipi

  19Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. 20I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură cetatea; sunt niște iudei, 21care

  ...
 • Fapte 19:8-20 – Lucrarea lui Pavel în Efes

  8În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. 

  9Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și

  ...

Comentarii