credinţă

 • Iacov 1:1-27 - Înfruntarea încercărilor. Împlinirea Cuvântului

  1Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminții care sunt împrăștiate: Sănătate!

  2Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări,3ca unii care știți că încercarea credinței

  ...
 • Iacov 2:1-11 - Nu căutaţi faţa omului

  1Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului.2Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost;3și voi puneți ochii

  ...
 • Iacov 2:12-26 - Credinţa fără fapte

  12Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei,13căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata.14Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte? Poate

  ...
 • 2Tes.1:1-12 – Încurajări în prigoană

  1Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: 2Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 

  3Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu

  ...
 • Galateni 2:11-3:29 - Neprihănirea căpătată prin credinţa, nu prin lege

  11Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în față, căci era de osândit.12În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, de teama celor tăiați împrejur.

  ...
 • Galateni 4:1-5:12 - Justificarea prin credinţă

  4:1Dar, câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.2Ci este sub epitropi și îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său.

  3Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub

  ...
 • 1Tes.2.17-3:13 – Credinţa Tesalonicenilor

  17Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtăva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. 18Astfel, o dată și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puțin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat

  ...

Comentarii