Anul 28 d.H.

Matei 9:23-26 23Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind,24le-a zis:„Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!”Ei îşi băteau joc de El.25Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat.26Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.

Marcu 5:35-43 35Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?”36Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii:„Nu te teme, crede numai!”37Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.38Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult.39A intrat înăuntru şi le-a zis:„Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.”40Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila.41A apucat-o de mână şi i-a zis:„Talita, cumi”,care tălmăcit înseamnă:„Fetiţo, scoală-te îţi zic!”42Îndată fetiţa s-a sculat şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi.43Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să dea de mâncare fetiţei.

Luca 8:49-56 49Pe când vorbea El încă, vine unul din casa fruntaşului sinagogii şi-i spune: „Fiica ta a murit, nu mai supăra pe Învăţătorul.”50Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntaşului sinagogii:„Nu te teme; crede numai, şi va fi tămăduită.”51Când a ajuns la casa fruntaşului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu El, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl şi mama fetei.52Toţi plângeau şi o boceau. Atunci Isus a zis:„Nu plângeţi; fetiţa n-a murit, ci doarme.”53Ei îşi băteau joc de El, căci ştiau că murise.54Dar El, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână şi a strigat cu glas tare:„Fetiţo, scoală-te!”55Şi duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numaidecât. Isus a poruncit să-i dea să mănânce.56Părinţii ei au rămas uimiţi. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.

Matei 9:27-34 27Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau şi ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!”28După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Isus le-a zis:„Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.29Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis:„Facă-vi-se după credinţa voastră!”30Şi li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul şi le-a zis:„Vedeţi să nu ştie nimeni.”31Dar ei, cum au ieşit afară, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.32Pe când plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit.33După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel!”34Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!”

Comentarii