Anul 27 d.Hr.

Ioan 4:43-54 43După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să Se ducă în Galileea.44Căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa.45Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileeni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praznicului; căci fuseseră și ei la praznic.46Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav.47Slujbașul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El și L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte.48Isus i-a zis:„Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți!”49Slujbașul împărătesc I-a zis: „Doamne, vino până nu moare micuțul meu.”50„Du-te”,i-a zis Isus,„fiul tău trăiește.”Și omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus și a pornit la drum.51Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.52El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: „Ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile.”53Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus:„Fiul tău trăiește.”Și a crezut el și toată casa lui.54Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Isus după ce S-a întors din Iudeea în Galileea.

Matei 4:13-17 13A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon și Neftali,14ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice:15„Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor,16norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina.”17De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică:„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.”

Marcu 1:15 15El zicea:„S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”

Luca 4:14-15 14Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea și I s-a dus vestea în tot ținutul dimprejur.15El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți.

Comentarii