Luca 1:1-4  1Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire despre faptele petrecute printre noi, 2după cum ni le-au încredințat cei care le-au văzut de la început cu ochii lor și au ajuns slujitori ai Cuvântului, 3am socotit și eu nimerit ca, după ce le-am urmărit pe toate cu migală de la început, să ți le scriu pe rând, preaalesule Teofile, 4ca să fii încredințat de temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit.

Ioan 1:1-5 1La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 2El era la început cu Dumnezeu. 3Toate prin El s-au făcut, și nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. 4În El era viața, și viața era lumina oamenilor. 5Lumina strălucește în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.

 

Comentarii