Anul 27 d.Hr.

Ioan 5:1-15 1După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.2În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.3În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.4Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.

5Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.6Isus, când l-a văzut zăcând, şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis:„Vrei să te faci sănătos?”7„Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”8„Scoală-te”,i-a zis Isus,„ridică-ţi patul şi umblă.”9Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

10Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului; nu-ţi este îngăduit să-ţi ridici patul.”11El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis:„Ridică-ţi patul şi umblă.”12Ei l-au întrebat: „Cine este Omul acela care ţi-a zis:„Ridică-ţi patul şi umblă”?”13Dar cel vindecat nu ştia cine este: căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.14După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis:„Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”15Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.

contentmap_plugin

Comentarii