Biblia în ordine cronologică, versiunea Cornilescu

Ianuarie Februarie Martie

Vremurile străvechi și
formarea poporlui Israel

 

Geneza
Iov

Exodul din Egipt
și călătoria prin pustie

Exod
Levitic
Numeri

Cucerirea țării promise
și împărțirea ei 


Deuteronom
Iosua
Judecatori
Rut
1Samuel

Aprilie Mai Iunie

Saul & David

Solomon

Divizarea regatului

Iulie August Septembrie

Isaia

Ieremia
Ezechiel

 Exilul
Întoarcerea din exil

Isus Hristos
6 îH. - 30 dH.

 
Matei - Luca - Marcu - Ioan

Biserica primară
30 dH - 90 dH.


 Fapte 1-12:23
Fapte 12-14 | Iacov | Galateni
Fapte 15-18 | 1-2 Tesaloniceni
Fapte 18-19 | 1-2 Corinteni

 

Apocalipsa
aprox. 95 dH. - sfârşit


Apocalipsa

Citeşte

Citeşte

 Decembrie 2016


Caracteristici unice:

-- text în ordinea cronologică a evenimentelor --
- imagini din locurile unde s-au petrecut evenimentele sau sugestive pentru pasaj -
-- harta şi locaţia exactă unde s-au petrecut evenimentele --
-- anul istoric la fiecare pasaj --
-- versete importante evidenţiate cu diferite culori --
-- cuvinte cheie cu legături către alte pasaje în care apar --
-- introducere scurtă a cărţilor curente şi legături către introducerile detaliate --
-- posibilitatea de a comenta şi de a dezbate împreună pasajul --
-- porţionarea textului pentru citirea zilnică --

 

Comentarii